Get in touch

Want to get in touch? We’d love to hear from you. Here’s how you can reach us…

Click on messenger button to chat (कुराकानी गर्न मेसेन्जर बटनमा क्लिक गर्नुहोस्)

  We will call you (हामी तपाईंलाई फोन गर्नेछौं).

  Ramro Gadget

  Battisputali, Kathmandu
  Nepal-44600

  Monday to Sunday: 10 – 5
  +977 9866426111