खरीदको लागि कसरी अनुरोध गर्ने?

Step 1

Fill Form Given Below

(तल दिइएका फारम भर्नुहोस्)

Step 2

We will Contact You

(हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं)

    Interested Products मनपर्ने सामानहरू
    Earphone (Wire/Wireless)Screen ProtectionMobile BackcoverMobile BatteryWireless SpeakerPhone ChargerPhone Cable

    After you have submitted form, we will contact you. (तपाईंले फारम बुझाउनु भएपछि, हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं।)
    We will call you and take your order. If necessary we will arrange meeting too. (हामी तपाईंलाई कल गर्नेछौं र तपाईंको अर्डर लिनेछौं। आवश्यक भए हामी भेट्रर कुरा गर्ने छौं।